Komunikat

Ogłoszenie dla członków  i sympatyków koła. 18.09.2019 o godzinie 17.00 w kościele pw. św. Krzyża w Lublińcu odbędzie się msza św. Za śp. Elżbietę Machoń. Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału.
Serdecznie dziękuje Tomasz Lesik

Walne Zebranie Koła

Zawiadamia się, że Walne Zebranie Koła odbędzie się w dniu 5.09.2019 o godzinie 10:00 w lokalu: sala lustrzana Miejskiego Domu Kultury w Lublińcu, ul. Plebiscytowa 9

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania
 2. Wybór Prezydium Zebrania
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Przyjęcie regulaminu Zebrania
 5. Wybór komisji Zebrania
 6. Sprawozdanie Zarządu Koła
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 8. Dyskusja nad sprawozdaniem i udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła
 9. Wybory i ogłoszenia wyników
 10. Podjęcie uchwały w sprawie programu działania Koła na kolejną kadencję
 11. Zamknięcie Zebrania

Wyjazd do Białego Dunajca

SPRAWOZDANIE Z WYJAZDU SZKOLENIOWO-REKREACYJNEGO DO BIAŁEGO DUNAJCA CZŁONKÓW KOŁA PZN W LUBLIŃCU W DNIACH  10-19 CZERWCA 2019

Grupa członków koła PZN w Lublińcu wraz ze swoimi opiekunami przyjechała do Białego Dunajca 10 czerwca w godzinach popołudniowych.         

Po zakwaterowaniu w pokojach i zjedzeniu obiadokolacji uczestnicy szkolenia zapoznali się z najbliższym otoczeniem (pokoje, stołówka, otoczenie domu).    Po wyczerpującym dniu udali się na spacer po najbliższej okolicy lub odpoczywali na ławkach pod parasolami.

Czytaj dalej Wyjazd do Białego Dunajca

Spotkanie Wielkanocne koła PZN Lubliniec w dniu 25.04.2019r. w kawiarni ANTARES w Lublińcu

Przygotowano tradycyjne śniadanie wielkanocne: żurek, sałatkę jarzynową, jajko w majonezie, szynkę , śledzik, pieczywo, które poświęcili proboszcz Waldemar Janecki,  ojciec misjonarz Janusz Smarski.

Gośćmi spotkania byli: zastępca prezesa  Okręgu Śląskiego PZN Ilona Juszczyk,  (przyjaciel naszego Koła) Teresa Haberla.  

Prezes Tomasz Lesik przywitał zebranych i zaproszonych gości, złożył członkom życzenia, na czas wielkanocny. 

Do życzeń dołączyła  się  Kierownik delegatury Ilona Juszczyk   Na  spotkaniu wystąpiły dzieci ze szkoły muzycznej .

Następnie podano kawę, herbatę i ciasto, którym towarzyszyła ogólna rozmowa przy stole.

W imprezie wzięło udział   29   członków i    20  przewodników.

Prezes Tomasz Lesik poinformował członków o szkoleniu w miejscu zamieszkania z orientacji przestrzennej, dla nowo ociemniałych. 

W miłej i koleżeńskiej atmosferze spotkanie dobiegło końca o godzinie trzynastej.

Czytaj dalej Spotkanie Wielkanocne koła PZN Lubliniec w dniu 25.04.2019r. w kawiarni ANTARES w Lublińcu