Spotkanie Wigilijne 2019

SPRAWOZDANIE

ze spotkania wigilijnego zorganizowanego w dniu 12.12.2019r. dla członków Koła PZN w Lublińcu.

      

    Spotkani wigilijne zostało zorganizowane przez Zarząd Koła w restauracji „ANTARES” w Lublińcu. Wzięło w nim udział 70 osób, w tym 40 członków Koła,  24 przewodników oraz zaproszeni goście.

Gośćmi spotkania byli: Burmistrz Miasta Lublińca Edward Maniura , Wiceburmistrz Anna Jończyk-Drzymała oraz Ojciec Janusz Starski  . Swą obecnością zaszczycili nas również  ,przewodniczący rady powiatu Krzysztof Olczyk, prezes klubu emerytów Franciszek Kansy, oraz Instruktor orientacji przestrzennej  Jolanta Bachniak.

Czytaj dalej Spotkanie Wigilijne 2019

Spotkanie kulturalne

W środę 27 listopada 2019 roku odbyło się w biurze koła spotkanie kulturalne.

Gościem i prelegentem była aktorka Agnieszka Raj-Kubat, która prowadzi w lublinieckim domu kultury „Teatr po pracy”.

Bardzo ciekawie opowiadała o swojej pracy, przyniosła ze sobą rekwizyty (z teatru lalek). Członkowie dużym zainteresowaniem słuchali, mieli możliwość dotykania  teatralnych lalek.

Na zakończenie pani Agnieszka zaprosiła na spektakl „Teatru po pracy”

Czytaj dalej Spotkanie kulturalne

Biała Laska 2019

Spotkanie integracyjno – szkoleniowe „Dzień Białej Laski” odbyło się 16. 10.2019 r. w kręgielni  „Manhatan” w miejscowości Kochanowice. W imprezie  wzięło udział 50osób tym 33 członków Koła  i 17 przewodników oraz instruktor orientacji przestrzennej..

Prezes Tomasz Lesik przywitał przybyłych na spotkanie i  złożył członkom życzenia z okazji ich święta. Do życzeń dołączyła  się Jolanta Bachniak, instruktor orientacji przestrzennej. Przedstawiła też historię powstania „Białej Laski”, do czego służy i jak się nią posługiwać.  Przestrzegła szczególnie osoby niedowidzące: jeżeli ktoś by uległ wypadkowi nie mając białej laski, to  ponosi koszty wypadku.

Następnie  została podana pizza na śniadanie.. Kolejnym punktem spotkania był konkurs w formie zabawy w bowlingu, na sześciu  torach. Członkowie , którzy brali udział w konkursie, otrzymali  nagrody, a pozostali upominki. Najlepszy wynik uzyskał Tadeusz Iwanina 106 punktów.

Po zakończeniu konkursu podano smaczny posiłek (schabowy) , a na deser kawa i ciastko,

Uroczystość  upłynęła w miłej atmosferze  i zakończyła się  o godz. 15:30 odwiezieniem członków do Lublińca.

Czytaj dalej Biała Laska 2019

Komunikat

Ogłoszenie dla członków  i sympatyków koła. 18.09.2019 o godzinie 17.00 w kościele pw. św. Krzyża w Lublińcu odbędzie się msza św. Za śp. Elżbietę Machoń. Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału.
Serdecznie dziękuje Tomasz Lesik

Walne Zebranie Koła

Zawiadamia się, że Walne Zebranie Koła odbędzie się w dniu 5.09.2019 o godzinie 10:00 w lokalu: sala lustrzana Miejskiego Domu Kultury w Lublińcu, ul. Plebiscytowa 9

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania
 2. Wybór Prezydium Zebrania
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Przyjęcie regulaminu Zebrania
 5. Wybór komisji Zebrania
 6. Sprawozdanie Zarządu Koła
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 8. Dyskusja nad sprawozdaniem i udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła
 9. Wybory i ogłoszenia wyników
 10. Podjęcie uchwały w sprawie programu działania Koła na kolejną kadencję
 11. Zamknięcie Zebrania