Wyjazd Kraware, miasto partnerskie w Czechach 2016

Wyjazd integracyjno-poznawczy Koła PZN w Lublińcu

Kraware, miasto partnerskie w Czechach     07.07.2016r.

  • Zajęcia sportowe w Aqua parku.
  • Zwiedzenie zamku w Kraware.
  • Zwiedzenie z autokaru miasta Kraware.
  • Spotkanie z Z-cą Burmistrza Kraware.
  • Obiad w sali konferencyjnej „Buly arena”.
  • Wycieczkę prowadziła Z-ca Burmistrza Miasta Lublińca Pani Anna Jończyk-Drzymała

Zdjęcie grupowe przed Buly arena

My w holu zamkowym ( z lewej obok Tomka Z-ca Burmistrza Pani Anna Jończyk-Drzymała)

Zamek w Kraware

Created by Alex Volkov