Spotkanie Wigilijne 2015

     Wigilijne spotkania integracyjne Koła PZN w Lublińcu

Spotkanie wigilijne 17.12.2015r. w kawiarni ANTARES w Lublińcu

Zaproszeni goście:

  • Burmistrz Miasta Lublińca Edward Maniura
  • ks. o. Marian Więckowski
  • przedstawiciel PCPR w Lublińcu Janina Grabałowska
  • radna Rady Miasta Teresa Haberla

Stół prezydialny, życzenia składa ks. o. Marian Więckowski

Członkowie Koła i przewodnicy przy wigilijnym stole

Spotkanie uświetnił występ chóru LUTNIA z Koszęcina pod kierunkiem Pani Stefanii Biela, który zaśpiewał kolędy, pieśni i pastorałki

Created by Alex Volkov