Spotkanie Wigilijne 2017

Spotkanie wigilijne 14.12.2017r. w kawiarni ANTARES w Lublińcu

Zaproszeni goście:

  • Burmistrz Miasta Lublińca Edward Maniura
  • ks. o. Marian Więckowski
  • V-ce Prezes Okręgu Śląskiego PZN Ilona Juszczyk
  • przedstawiciel PCPR w Lublińcu Janina Grabałowska
  • oraz Lucyna Gajdas i Mirosław Gmerek, którzy za pomoc niewidomym w uprawianiu sportu zostali uhonorowani odznaką PRZYJACIEL NIEWIDOMEGO

Stół prezydialny, życzenia składa ks. o. Marian Więckowski

Członkowie Koła i przewodnicy przy wigilijnym stole

Kolędy i pastorałki śpiewają dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lublińcu

Created by Alex Volkov