Spotkania Kulturalne

Wybrane spotkania:

  • Wyjazd w dniu 26.10.2011r. do teatru Adama Mickiewicza w Częstochowie na spektakl pt. “Mieszczanin szlachcicem”, gdzie w roli głównej zobaczyliśmy Dyrektora tego teatru Pana Piotra Machalicę.

My na widowni

  • Prelekcja przeprowadzona w dniu 26.10.2012r. pt. „Rehabilitacja wzroku”.

26.10.2012r. w lokalu Zarządu Koła PZN w Lublińcu Pani Iwona Chmielewska i Pani Marianna Gajowiec z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niewidomych w Chorzowie przeprowadziły prelekcję pt. „Rehabilitacja wzroku”, która obejmowała pokaz i charakterystykę różnego rodzaju sprzętu do czytania dla niewidzących i słabo widzących.

Pani Iwona i Pani Marianna prezentują sprzęt do czytania dla niewidomych

Wszyscy słuchają prelekcji z zainteresowaniem

  • Wyjście do kina na film pt. “Pod mocnym aniołem”, dramat w reżyserii i scenariuszu Wojciecha Smarzewskiego w dniu 03.02.2014r.
  • Spotkanie z psychologiem Panią Jędryszewską- Płonka wg projektu pt. „Radzenie sobie ze stresem w rodzinie i w życiu” w dniu 25.06.2014r.

Pani psycholog Ewa Jędryszewska-Płonka przeprowadziła bardzo ciekawe zajęcia i o dużym zapotrzebowaniu

  • Spotkanie kulturalne pt. „Mistrz w bieganiu” przeprowadzone w dniu 17.04.2015r. Spotkanie prowadził Tomasz Lesik o członku naszego koła Marcinie Grabińskim, który ponowił sukces „bieg z Berlina do Poznania” 3 etapy 300km, który wraz z przewodnikiem Markiem Kapela pomaga fundacji „Na tak” z Poznania opiekującej się osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Dziennik Zachodni w dniu 17.04.2015r. zamieścił artykuł o maratończykach pt. „Bariery należy przełamywać”.’

Maratończycy z prawej Marcin Grabiński w środku Marek Kapela

  • Spotkanie kulturalne przeprowadzone przez Pana Bogdana Gosławskiego „Telefony, smartfony, tablety dla niewidzących”, które odbyło się dnia 24.02.2016r.

Pan Bogdan Gosławski po prezentacji nowoczesnych technik dla niewidomych zamyślony „jak oni będą tym posługiwać”

Okazuje się, że niewidomi też mogą się posługiwać dobrodziejstwami techniki informatycznej we współczesnym świecie

  • Spotkania kulturalne środowe z Paniami z Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej: Edytą Gleich – trenerem i doradcą coach i Joanną Zaręba – szkoleniem coaching pozyskiwaniem funduszy, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do wsparcia organizacji pozarządowych bądź indywidualnych osób, będących w szczególnych warunkach na rynku pracy lub osób z dysfunkcjami. Zajęcia odbyły się 25.10.2017r., 29.11.2017r. i 29.01.2018r. w każdą ostatnią środę miesiąca.

Omawiane zagadnienia wraz z ćwiczeniami:

Charakterystyka zewnętrzna każdego z nas, charakterystyka wewnętrzna każdego z nas, asertywność, skuteczna komunikacja, jak nasze przekonania utrudniają komunikację z innymi.

Pani Edyta

Pani Joanna

My na zajęciach

My na zajęciach

Wychodziliśmy zawsze z zajęć zadowoleni i podbudowani myślący lepiej o sobie.

Created by Alex Volkov