Walne Zebranie 2015

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła Polskiego Związku Niewidomych w Lublińcu

10.09.2015r. (kadencja 2015-2019r.)

Wybrany Zarząd:

 • Tomasz Lesik Prezes Koła
 • Bożena Śliwa Z-ca Prezesa
 • Elżbieta Machoń
 • Wiesław Długosz
 • Henryk Wicik
 • Z-ca członka Zarządu Jadwiga Walenta-Bączkowicz

Stół prezydialny walnego zebrania

 • Przewodnicząca                                 Zofia Jezuch
 • V-ce Przewodniczący                        Jerzy Widera
 • Sekretarz                                            Małgorzata Pyda
 • V-ce Prezes Okręgu Śląskiego           Ilona Juszczyk
 • oraz                                                    Tomasz Lesik

Wybrany Zarząd

Created by Alex Volkov