Spotkanie kulturalne z dnia 27.02.2019 r


W lokalu naszego koła w ostatnią środę lutego odbyło się spotkanie kulturalne. Wzięło w nim udział 13 osób. Tomasz Lesik przywitał przybyłych i w skrócie przedstawił plan na bieżący rok, wspomniał że styczniu  tego roku  była 210 rocznica urodzin Ludwika Braille’a .Przy poczęstunku przygotowanym przez panią Henrykę Parkitną pączkami z kartofli, odbyła się miła i ciekawa dyskusja na temat książek mówionych. Spotkanie zakończyło się o godzinie 12.

Created by Alex Volkov