Spotkanie Wielkanocne 2014

Wielkanocne spotkania integracyjne Koła PZN w Lublińcu

Spotkanie Wielkanocne 28.04.2014r. w Szkole Katolickiej im. Edyty Stein w Lublińcu

Zaproszeni goście:

  • ks. o. Marian Więckowski
  • Dyrektor PCPR w Lublińcu Ilona Kozioł
  • Dyrektor Banku Spółdzielczego Pelagia Pradelok
  • Dyrektor Okręgu Śląskiego PZN Jerzy Janas
  • opiekun Koła Jerzy Widera
  • gość specjalny Prezes Koła PZN Katowice Barbara Grześ

Prezes tomek Lesik składa wszystkim życzenia

Gość specjalny Prezes Koła PZN Katowice Barbara Grześ

My przy świątecznym stole

Spotkanie uświetniły dzieci ze Szkoły Katolickiej

Created by Alex Volkov