Spotkanie Wigilijne 2018

Spotkanie Wigilijne odbyło się 13 grudnia o godzinie 10:00 w restauracji “Antares” przy ul. Powstańców Śląskich 97 w Lublińcu

Wręczenie odznaki przyjaciel niewidomych dla Pani : Teresy Haberla, Pelagii Pradelok i Pana Gerarda Wańczyka  wręcza wiceprezes okręgu Ilona Juszczyk

Created by Alex Volkov