Biała Laska 2015

Spotkanie integracyjno – szkoleniowe       Święto Białej Laski Koła PZN w Lublińcu

Piłka k/Lublińca         – Restauracja Pod Dębami     15.10.2015r.

Zaproszeni goście:

Radna Miasta Lublińca Pani Teresa Haberla

Pani Alicja Świątek instruktor orientacji przestrzennej z delegatury w Częstochowie

Program spotkania:

  • Kawa i ciasto na powitanie.
  • Prelekcja Pani Alicji Świątek pt. „Historia powstania Białej Laski”.
  • Konkurs ze znajomości tyflologii orientacji przestrzennej.
  • Smaczny posiłek „Maciek”.
  • Występ Zespołu ALT z Chorzowa.
  • Tańce.

Radna Pani Teresa Haberla składa nam życzenia

Prelekcja Pani Alicji Świątek pt. „Historia powstania Białej Laski”.

Spotkanie uświetniał Zespół ALT z Chorzowa

Świętowaliśmy całymi rodzinami

Powyższe zdjęcia: uczestnicy spotkania

Created by Alex Volkov