Wybory 2011

DZIAŁALNOŚĆ KOŁA POLSKIEGO ZWIĄZKU NIEWIDOMYCH W LUBLIŃCU OD 2011 ROKU

 DZIAŁ I

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła Polskiego Związku Niewidomych w Lublińcu

18.05.2011r. (kadencja 2011-2015r.)

Wybrany Zarząd:

  • Tomasz Lesik Prezes Koła
  • Wiesław Długosz
  • Hieronim Lancman
  • Małgorzata Pyda
  • Bożena Śliwa
  • Henryk Wicik
  • Z-ca członka Zarządu Jadwiga Walenta-Bączkowicz
Created by Alex Volkov