Jubileusz 55-lecia

Jubileusz 55-lecia Koła Polskiego Związku Niewidomych w Lublińcu połączony ze świętem Białej Laski

zorganizowany w w dniu 16.10.2013r. w Hotelu ALHAR w Lublińcu.

Zaproszeni goście:

 • Gość specjalny           Dyrektor Zarządu Głównego PZN w Warszawie Pani Małgorzata Pacholec
 • Dyrektor Okręgu Śląskiego PZN Pan Jerzy Janas
 • Dyrektor PCPR-u Lubliniec Pani Ilona Kozioł
 • Przedstawiciel Burmistrza Miasta Lublińca Pan Mariusz Koziński
 • ks. o. Marian Więckowski
 • Radna Rady Miasta Lublińca Pani Teresa Haberla
 • Dyrektor Banku Spółdzielczego w Lublińcu Pani Pelagia Pradelok
 • Sponsorzy, a także przedstawiciele prasy.

Program uroczystości:

 • Msza Św. w intencji zmarłych prezesów i członków koła
 • Przywitanie gości przez Prezesa Koła
 • Referat okolicznościowy, który w imieniu Prezesa Zaprezentował Pan Henryk Machoń – “Historia i dzień dzisiejszy Koła w Lublińcu”
 • Gratulacje i życzenia od przybyłych gości
 • Uhonorowanie odznaką Przyjaciel Niewidomego zasłużonych dla Koła PZN w Lublińcu:

Pana Burmistrza Edwarda Maniurę

Dyrektora PCPR-u Panią Ilonę Kozioł

ks. o. Mariana Więckowskiego

Odznaczenia wręczyli: Dyrektor Okręgu Śląskiego Pan Jerzy Janas i opiekun Koła Pan Jerzy Widera

 • Część oficjalną zakończył toast tradycyjną lampką szampana i odśpiewaniem STO LAT
 • Obiad śląski
 • Część integracyjno-rozrywkowa przy muzyce

Czekamy na mszę św.

ks. o. Marian Więckowski w czasie odprawiania mszy św.

Wolontariusz Henryk Machoń wygłasza referat okolicznościowy

Uhonorowani odznaką PZN Przyjaciel Niewidomego składają sobie gratulacje

Gratulacje składa Dyrektor Zarządu Głównego PZN w Warszawie Pani Małgorzata Pacholec

Laudację wygłasza Dyrektor Okręgu Śląskiego PZN w Chorzowie Pan Jerzy Janas

Statuetkę „Niewidomy Człowiek” wykonaną z metalu wręcza Prezesowi Tomaszowi Lesikowi Dyrektor Banku Spółdzielczego w Lublińcu Pani Pelagia Pradelok

Biesiada jubileuszowa, a na końcu były tańce

Created by Alex Volkov