Spotkanie Wielkanocne 2017

Spotkanie Wielkanocne 20.04.2017r. w restauracji ANTARES w Lublińcu

Zaproszeni goście:

  • ks. o. Marian Więckowski
  • V-ce Burmistrz Miasta Lublińca Anna Jończyk-Drzymała
  • V-ce Prezes Okręgu Śląskiego PZN Ilona Juszczyk
  • przedstawiciel PCPR Lubliniec Joanna Grabałoaska
  • Dyrektor Banku Spółdzielczego Pelagia Pradelok

Stół prezydialny

My przy świątecznym stole

Brawurowy występ Mateusza ucznia kl. II Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lublińcu

Spotkanie uświetnił zespół muzyczno-taneczny dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lublińcu, z opiekunem Panią Jolantą Syczewską (z lewej strony)

Created by Alex Volkov