Jubileusz 60-lecia koła PZN w Lublińcu

Galeria zdjęć

Lublinieckie Koło Polskiego Związku Niewidomych swoją działalność rozpoczęło 17 października 1958r. z inicjatywy Maksymiliana Pałeszniaka, który był przewodniczącym Koła nieprzerwanie aż do 1980 roku. Kolejno funkcję przewodniczących Lublinieckiego Koła PZN pełnili: Ś.P. Irena Jarosińska w latach 1980-1986, Ś.P. Jan Fikus w latach 1986-2003, Henryk Gołąbek w latach 2003-2007, Tomasz Lesik od roku 2007 aż po dziś dzień.

W trakcie sześćdziesięcioletniej  działalności Koła liczba członków wzrosła z 17 do 74 osób. Członkiem o najdłuższym pięćdziesięciopięcioletnim stażu jest Pani Józefa Jendrysik, a pięciu członków osiągnęło już wspaniały wiek dziewięćdziesięciu lat.  Przez wszystkie lata działalności Koła, jego domeną była działalność na rzecz osób wszystkich inwalidów wzroku, w szczególności wspomagano ich poprzez czynienie starań o poprawę warunków socjalno-bytowych, animację integracji z lokalną społecznością, pomoc w pokonywaniu barier technologicznych oraz organizację atrakcji o charakterze kulturalno – krajoznawczym.

W dniu 17 października 2018 roku odbyły się uroczyste obchody jubileuszu 60-lecia istnienia Lublinieckiego Koła PZN. Obchody rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w Kościele pod wezwaniem św. Mikołaja a następnie dalsza część obchodów była celebrowana w restauracji.

Na uroczystość jubileuszu przybyło wielu znakomitych gości, między innymi Pan Burmistrz Miasta Lublińca Edward Maniura, Prezes Zarządu Okręgu Śląskiego PZN Sebastian Biały,   Wiceprezes Zarządu Okręgu Ilona Juszczyk , Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Okręgu Śląskiego Antoni Szczuciński wraz z Sekretarzem tejże komisji Danutą Mrowiec, Ksiądz Dziekan Konrad Mrozek, Ojciec Superior Lucjan Osiecki oraz gość specjalny członek nadzwyczajny Okręgu Śląskiego PZN Zuzanna Trąbska.

Na uroczystość zostali także zaproszeni sponsorzy oraz  przyjaciele Koła, dzięki których pomocy i wsparciu Koło może realizować wiele różnorodnych inicjatyw z myślą  o swoich podopiecznych. Podkreślić tutaj należy duże wsparcie Koła ze strony lokalnych samorządów, zarówno gminnego jak i powiatowego oraz bardzo dobrą współpracę z lublinieckimi szkołami. Nasze społeczeństwo coraz bardziej otwiera się potrzeby osób niepełnosprawnych, także niewidomych. Dla członków Koła każda pomoc czy to finansowa czy mentalna jest na wagę złota. Obchody jubileuszu były zatem dobrą okazją do podziękowań wszystkim ludziom dobrego serca, których nie w sposób wymienić.

 

Created by Alex Volkov