Wybory Zarządu Koła

21.09.2023 r. odbyły się wybory prezesa i członków Zarządu Koła.

Wyniki wyborów:
Prezes – Tomasz Lesik
Zarząd ukonstytułował się następująco:
wiceprezes- Marcin Grabiński
Sekretarz- Teresa Haberla

Członkowie Zarządu Koła PZN w Lublińcu:
Elżbieta Bienek
Irena Jaśkiewicz
Małgorzata Pyda
Henryk Wicik

Created by Alex Volkov