Skład nowego zarządu PZN koło w Lublińcu

Prezes- Tomasz Lesik

Wice-prezes- Marcin Grabiński

Sekretarz – Teresa Haberla

Skarbnik – Małgorzata Pyda

Członkowie zarządu – Wiesław Długosz i Henryk Wicik

Created by Alex Volkov